Activitats formatives destinades al personal adscrit al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i a les entitats del sector públic que hi són adscrites.

Dades de contacte: formacio.exi@gencat.cat