Activitats formatives destinades al personal adscrit al Departament d'Acció Exterior i Unió Europea

Dades de contacte: formacio.exteriors@gencat.cat