Aquesta categoria s'ha creat per gestionar i acollir els cursos virtuals adreçats al personal de les diferents unitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.