Edició 4: Formació bàsica en ciberseguretat i protecció de dades en el lloc de treball (AC-ECO-BAS-05/23-E4)
ECO

Formació dirigida al personal del Departament d' Economia i Hisenda per tal de tractar quins són els riscos de seguretat en el lloc de treball, els punts de la normativa que els afecta, els bons hàbits a desenvolupar i les mesures de seguretat de la informació a tenir en compte en les funcions del dia a dia.

Curs de formació específica en ciberseguretat i protecció de dades personals (AC-ECO-ESP-03/23-E3)
ECO

Formació dirigida al personal del Departament d'economia i hisenda per tal de tractar quins són els riscos de seguretat en el lloc de treball, els punts de la normativa que els afecta, els bons hàbits a desenvolupar i les mesures de seguretat de la informació a tenir en compte en les funcions del dia a dia.

Formació bàsica en ciberseguretat i protecció de dades en el lloc de treball (AC-ECO-BAS-05/23-E3)
ECO

Formació dirigida al personal del Departament d' Economia i Hisenda per tal de tractar quins són els riscos de seguretat en el lloc de treball, els punts de la normativa que els afecta, els bons hàbits a desenvolupar i les mesures de seguretat de la informació a tenir en compte en les funcions del dia a dia.

Formació bàsica en ciberseguretat i protecció de dades en el lloc de treball (AC-ECO-BAS-05/22-E1)
ECO

Formació dirigida al personal del Departament d' Economia i Hisenda per tal de tractar quins són els riscos de seguretat en el lloc de treball, els punts de la normativa que els afecta, els bons hàbits a desenvolupar i les mesures de seguretat de la informació a tenir en compte en les funcions del dia a dia.

Curs de formació específica en ciberseguretat i protecció de dades personals (AC-ECO-ESP-10/22-E2)
ECO

Formació dirigida al personal del Departament d'economia i hisenda per tal de tractar quins són els riscos de seguretat en el lloc de treball, els punts de la normativa que els afecta, els bons hàbits a desenvolupar i les mesures de seguretat de la informació a tenir en compte en les funcions del dia a dia.

Curs de formació específica en ciberseguretat i protecció de dades personals (AC-ECO-ESP-04/22-E1)
ECO

Formació dirigida al personal del Departament d'economia i hisenda per tal de tractar quins són els riscos de seguretat en el lloc de treball, els punts de la normativa que els afecta, els bons hàbits a desenvolupar i les mesures de seguretat de la informació a tenir en compte en les funcions del dia a dia.