Aquí hi posarem tots els cursos massius:   moocs, microcursos i els cursos de teletreball