30130_02/2021_QGIS Bàsic (v)
ACC Virtuals

  • L'objectiu bàsic del curs és introduir els principals conceptes per treballar amb el SIG d'escriptori QGIS.
  • Aplicar QGIS per desenvolupar les tasques requerides.
  • Analitzar informació geogràfica per resoldre problemàtiques del DACC.

Imatge Anna GuimetAnna Guimet