Per a les activitats en línia mitjançant sessions síncrones però que cal tenir algun suport en aula virtual (Abans presencials).