Sou aquí: inici » 02_substitucio_pronominal » 8. Combinacions de pronoms febles

8. Combinacions de pronoms febles

Quan hi ha més d’un pronom feble, l’ordre de prioritat que seguirem per col·locar-los serà el següent:

  Combinacions de pronoms febles

Esquema de l’ordre de col·locació dels pronoms febles, a partir de J. Ruaix.

Us n’hi poseu massa. (posar-se massa sal a la sopa)

Treu-me-l’en! (treure a mi el dit de l’ull)

Ens n’hi anem demà a la tarda. (anar-se’n a Londres demà a la tarda)

La grua se me l’hi emporta! (emportar-se a mi el cotxe al dipòsit, la grua)

8.1. Combinacions impossibles

La combinació de pronoms febles té uns límits:

  • No es pot combinar un pronom feble amb si mateix, excepte en el cas de la combinació els els.

La inspectora va entregar els certificats als interessats.

La inspectora els els va entregar.

La inspectora va entregar-los-els.

  • No són possibles les combinacions *en en, *en ho, *hi hi, *la ho.

En Pol ha portat préssecs de l’hort.

*En Pol en n’ha portats. (incorrecte)

En Pol n’ha portat préssecs. (correcte)

En Pol n’ha portats de l’hort. (correcte)

Aniré amb avió a Marràqueix.

*Hi hi aniré. (incorrecte)

Hi aniré a Marràqueix. (correcte)

Hi aniré amb avió. (correcte)

8.2. La combinació li + el, la, els, les

Quan substituïm el CI de 3a persona singular pel pronom li i el CD de 3a persona determinat pels pronoms el, la, els, les, en aquesta combinació binària s’hi ha de produir una doble transformació:

a) L’ordre de col·locació s’inverteix; per tant, el pronom que representa el CD (el, la, els o les) anirà en primera posició.

b) El pronom que representa el CI (li) es transforma en hi.

  • li + el (= li’l) _ l’hi
  • li + la (= li la) _ la hi
  • li + els (= li’ls) _ els hi
  • li + les (= li les) _ les hi

Les combinacions li’l, li la, li’ls i li les són característiques del valencià.

La Neus ha comprat aquest llibre al seu nebot. → La Neus l’hi ha comprat.

La Neus ha comprat la llibreta a la seva neboda. → La Neus la hi ha comprada.

La Neus ha comprat els llapis al seu fill. → La Neus els hi ha comprats.

La Neus ha comprat les llibretes a la seva filla. → La Neus les hi ha comprades.

D’altra banda, no és aconsellable en el llenguatge formal la substitució de li per hi quan és en contacte amb el partitiu en.

Si no porta paraigua, jo li’n deixaré un. (poc aconsellable: jo n’hi deixaré un)

8.3. La combinació els hi

La combinació de pronoms els hi ha de representar sempre dos complements, els quals poden ser els següents:

CD + CI

L’Òscar no volia donar els cromos al professor.

L’Òscar no els hi volia donar

CI + CC

No truquis als proveïdors a casa seva.

No els hi truquis.

CD + CC

La Rut desa els disquets al tercer calaix de l’escriptori.

La Rut els hi desa.

CD + Pred

Sempre portava els ulls maquillats.

Sempre els hi portava.

CD + CPrep

Acostuma els seus fills a menjar correctament.

Els hi acostuma.

En conseqüència, la combinació els hi és incorrecta quan sols hi ha un element substituït.

*Quan arribi a Egipte, els hi escriuré una postal. (incorrecte)

Quan arribi a Egipte, els escriuré una postal. (correcte)

Quan arribi a Egipte, els n’escriuré una. (correcte)
Anterior Pujar Següent